Hoofdrapport

Het hoofdrapport presenteert de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Hierbij vormt het in beeld brengen van ruimtelijke verschuivingen in het koopgedrag van inwoners van Limburg een belangrijk uitgangspunt. Naast veranderingen in de koopstromen kijken we in het hoofdrapport ook naar de ontwikkeling van het winkelaanbod en naar het consumentengedrag. Het rapport bevat een samenvatting van de belangrijkste resultaten en een beschouwing op de resultaten.

Download het hoofdrapport:
    Koopstromenonderzoek Limburg 2019 (7Mb)

Bijlagen

Online tool

Op deze pagina treft u een tool waarmee u zelf per gewenste gemeente of aankooplocatie voor alle onderdelen van het onderzoek figuren kunt samenstellen. Het dashboard is ingedeeld naar 4 thema’s, te weten: Omzet en bestedingen, Winkels en werkgelegenheid, Bezoekkenmerken en waardering en Horeca en leisure. De uitkomsten worden vergeleken met een benchmark (groep gemeenten/ kernen/ aankooplocaties van vergelijkbare omvang).
    Ga naar de online tool

Factsheets

De factsheets bevatten voor gemeenten, kernen en aankooplocaties een analyse van de huidige koopstromen, een vergelijking van koopstromen door de tijd en een vergelijking met gemeenten van vergelijkbare omvang. Op de factsheets staan ook weblinks naar kaartbeelden. Naast winkelaanbod is eveneens een analyse van vervoermiddel en waardering van de winkelvoorzieningen opgenomen op de factsheet.
    Ga naar de factsheets

Kaarten

Bij de factsheets horen kaarten van de herkomst en bestemming van bestedingen. Deze kaarten zijn in een online kaartendashboard beschikbaar voor gemeenten, kernen en aankooplocaties.
    Ga naar het kaartendashboard