Achtergrond

Om de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel scherper te kunnen volgen, laat de provincie Limburg in nauwe samenwerking met gemeenten en regio’s in 2019 een nieuw Koopstromenonderzoek uitvoeren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research in samenwerking met BRO.


Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

De basis van het onderzoek vormt een grootschalig consumentenonderzoek onder inwoners van de provincie Limburg en de ring van gemeenten eromheen. De enquête brengt de (ruimtelijke) kooporiëntatie alsmede het (meer kwalitatieve) koopgedrag van de bevolking in beeld.


Het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied voor het Koopstromenonderzoek Limburg 2019 bestaat uit alle gemeenten in de provincie Limburg. Om ook voor de aan de rand van het onderzoeksgebied gelegen gemeenten een volledig beeld te kunnen geven van de verzorgingspositie, wordt er ook veldwerk uitgevoerd in een ring van randgemeenten rondom het onderzoeksgebied in zowel Nederland, België als Duitsland.