In welke fase het onderzoek zit:

Voorbereiding

Veldwerk

 

Analyse

Resultaten