In welke fase het onderzoek zit:

Veldwerk

Analyse

Resultaten